Over stichting leergeld

Stichting Leergeld heeft als doel om kinderen die in armoede opgroeien deel te kunnen laten nemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten om te voorkomen dat het kind in een isolement komt. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Mogelijkheden basisonderwijs:
Schoolreisje of schoolkamp
Eventueel bijkomende kosten

Mogelijkheden voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs:
Schoolreis (tegemoetkoming)
Ouderbijdrage
Materiaalkosten (tegemoetkoming)

Mogelijkheden algemeen:
Een fiets (gebruikt of soms nieuw)
Een computer of laptop
Buitenschoolse activiteiten zoals bijv. scouting
Zwemles (diploma A en B)

Schoolkosten worden alleen vergoed vanuit de gedachte dat die bijdragen aan het ontwikkelen van het vergroten van het netwerk van kinderen.