OVER ONS

Samenvoorallekindereneindhoven.nl is een online platform voor de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Jeugdfonds Cultuur Eindhoven. Hier kunnen ouders en professionals een aanvraag doen voor één of meerdere (contributie) bijdrage(n) zodat kinderen die in armoede opgroeien toch kunnen sporten, muzieklessen volgen of ondersteuning krijgen voor schoolhulpmiddelen.

Onze ambitie

1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. In Eindhoven zijn dit ruim 6.400 kinderen: dat zijn 2 à 3 kinderen per klas! We willen dat ook deze kinderen mee kunnen doen. Meedoen op school, maar ook na schooltijd met bijvoorbeeld sport of met een culturele vorm van vrijetijdsbesteding. 

Ons motto

Ons motto is: ‘Iedereen doet mee, ook met een kleine portemonnee!’

Onze samenwerking

De drie vrijwilligersorganisaties stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur zijn complementair aan elkaar en vervullen ieder een andere behoefte van kinderen die in armoede opgroeien. Zowel op voor- als achtergrond werken de stichtingen samen. We maken gebruik van 1 gezamenlijk kantoor, waardoor medewerkers alle aanvragen beoordelen en verwerken. Als een ouder een aanvraag doet voor bijvoorbeeld alleen de ondersteuning in de ouderbijdrage, dan worden ook altijd de andere mogelijkheden zoals sport en cultuur besproken. Door samen te werken, maken we het aanmelden eenvoudiger en houden we de kosten laag. En er is 1 loket voor meerdere zaken en dat is voor iedereen fijner.

samen voor alle kinderen Eindhoven, het platform waar kinderen tot 18 jaar uit Eindhoven die het thuis niet zo breed hebben, aangemeld kunnen worden zodat ze kunnen sporten, een culturele activiteit kunnen doen of hulpmiddelen voor op school voor hen betaald worden.