De toekenning

De toekenningen zijn giften die niet terugbetaald hoeven te worden:

  • Voor sportaanvragen: maximaal € 400,-
  • Voor culturele activiteiten: maximaal € 450,-
  • Voor andere aanvragen geldt: geen vastbedrag. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om de activiteit te kunnen uitvoeren. Uiteraard kan Stichting Leergeld niet meer uitgeven dan financieel mogelijk is.

Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van de wettelijke en dus ook gemeentelijke voorzieningen. Denk hierbij aan tegemoetkoming studiekosten, reductiedeling, schoolkostenregeling, technologiefonds e.d. Zie ook de pagina ‘regelingen in Eindhoven’.

Het is niet mogelijk om én een bijdrage voor een culturele activiteit te ontvangen én voor een sportactiviteit. Hier moet altijd een keuze in gemaakt worden. Het is wél mogelijk om uw kind(eren) aan te melden voor een cultuur- of sportactiviteit én een bijdrage te vragen op het gebied van educatie (leergeld).

Kijk voor de overige spelregels in onderstaande pdf-bestanden: